ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าวรอบเมือง ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป หางาน
โรงเรียนอนุบาลราชบุรีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการ 2559

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการ 2559

เช้าวันนี้( 11 มกราคม 2561 )ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 รางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชปรารภ แด่ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ม.ล.ปิ่น มาลากุลเมือปี 2506 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฏร์สอนศาสนาอิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเด่นใจความของพระราชปรารภว่า มีนักเรียนจำนวนมาก มีความประพฤติดี และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวมนักเรียน และโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชปรารภมาพิจารณา ดำเนินการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นถือปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับการจัดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อ ปลูกฝังให้นักเรียนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันอันมีเกียรติแห่งนี้และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคม อีกทั้งเพื่อเชิดชูสถาบันตามคำขวัญของโรงเรียน รักศักดิ์ศรีมีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี

ภายในงานจัดให้มีการพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิรมงคล การแสดงของนักเรียนบนเวที การแสดงนิทรรศการทางวิชาการอีกด้วย

โรงเรียนวัดห้วยหมู จ.ราชบุรี จัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ปี การศึกษา 2558
มัธยมวัดดอนตูม คว้าแชมป์วอลเล่ย์บอล 14 ปี เป็นตัวแทนเข้าชิงระดับประเทศ
นร.นารีวุฒิ คว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการประกวดดนตรีไทย "ศรทอง"
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com