ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าวรอบเมือง ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป หางาน
โรงเรียนวัดห้วยหมู จ.ราชบุรี จัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ปี การศึกษา 2558

เช้าวันนี้( 29 ม.ค. 61) ที่โรงเรียน วัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตราษฏร์บำรุง) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยพันเอกมนิต ศิริรัตนากูล เสนาธิการกองพลพัฒนาที่ 1 และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานของโรงเรียนวัดห้วยหมู เนื่องด้วยโรงเรียนวัดห้วยหมู จ.ราชบุรี ได้รางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ปี การศึกษา 2558

ทั้งนี้ นางศันสนีย์ สกุลวรกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) กล่าวว่า โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมถึงการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และชุมชน พร้อมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่างดีเยี่ยม ส่งผลทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลมากมาย รวมไปถึงรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ปี การศึกษา 2558

อย่างไรก็ดี นางศันสนีย์ สกุลวรกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) ยังกล่าวอีกว่า การรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ปี การศึกษา 2558 ของโรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ รวมพลังในการทำงานจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในทุกด้านเป็นอย่างดี โดยคณะผู้บริหาร รู้สึกภาคภูมิใจในตัวครูและบุคลากรทุกคน

ภาพจาก กองพลพัฒนาที่ 1

โรงเรียนวัดห้วยหมู จ.ราชบุรี จัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ปี การศึกษา 2558
มัธยมวัดดอนตูม คว้าแชมป์วอลเล่ย์บอล 14 ปี เป็นตัวแทนเข้าชิงระดับประเทศ
นร.นารีวุฒิ คว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการประกวดดนตรีไทย "ศรทอง"
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com