ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าวรอบเมือง ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป หางาน
กรุงไทยนำ นร.รร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าเฝ้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ หลังคว้ารางวัล ชนะเลิศ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยผู้บริหารจากโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี พ.ศ. 2560

ทีม “ปอดบำบัด” จากโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จัดทำโครงงาน “ผักตบชวาบำบัด สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยร่วมมือกับคนในชุมชนสร้างบล็อกที่ใช้ในการจัดระบบผักตบชวาในแหล่งน้ำ รากของผักตบชวาจะช่วยกรองสารเคมีและโลหะหนักที่ลอยมากับน้ำทำให้น้ำสะอาดขึ้น และให้ความรู้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์จักสาน ถ่าน และปุ๋ย และร่วมกับคนในชุมชน ตั้งกลุ่มผักตบชวาขึ้นเพื่อขับเคลื่อนโครงงานและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

นอกจากการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนแล้ว ธนาคารยังได้สนับสนุนโครงการ National e-Payment ในการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด โดยได้ดำเนินการส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 11.6 ล้านใบ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้สามารถเข้าถึงการชำระเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งเครื่อง EDC ให้แก่ร้านธงฟ้ามากกว่า 20,000 แห่ง เพื่อรับชำระเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ

พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเงินแก่ประชาชนทุกภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการเงิน ส่งเสริมการมีวินัยทางการเงินและการออม ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ตลอดจนจัดทำ Application เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคม มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางการเงิน อันจะส่งผลที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ที่มา ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์

โรงเรียนวัดห้วยหมู จ.ราชบุรี จัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ปี การศึกษา 2558
มัธยมวัดดอนตูม คว้าแชมป์วอลเล่ย์บอล 14 ปี เป็นตัวแทนเข้าชิงระดับประเทศ
นร.นารีวุฒิ คว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการประกวดดนตรีไทย "ศรทอง"
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com