ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าวรอบเมือง ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป หางาน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ปวช. - ปวส. รอบใหม่ ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิกา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบใหม่ ปีการศึกษา 2561 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับประกอบด้วย ในระดับปวช.ช่างยนต์ , ช่างกลโรงงาน , ช่างเชื่อมโลหะ , ช่างไฟฟ้ากำลัง , ช่างอิเล็กทรอนิกส์ , ช่างก่อสร้าง , สถาปัตยกรรม , ช่างเขียนแบบเครื่องกล , การบัญชี , การตลาด , การเลขานุการ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , ธุรกิจค้าปลีก , วิจิตรศิลป์ , การออกแบบ , ศิลปกรรมเซรามิค , คอมพิวเตอร์กราฟฟิค , แฟชั่นและสิ่งทอ , อาหารและโภคชนการ , คหกรรมศาสตร์ , การโรงแรม

ระดับปวส. ประกอบด้วย เทคนิคเครื่องกล , เทคนิคการผลิต , เทคนิคโลหะ , ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิคส์ , ช่างก่อสร้าง , เทคนิคสถาบัตยกรรม , เขียนแบบเครื่องกล , เทคนิคอุตสาหกรรม , เทคโนโลยีโทรคมนาคม , เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , การบัญชี , การตลาด , การเลขนุการ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , การจัดการธุรกิจค้าปลีก , การจัดการโลจิสติกส์ , การออกแบบ , เทคโนโลยีเซรามิก , เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ , อาหารและโภชนการ , การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ , การโรงแรม

โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 มีนาคม 2561 สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องงานทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ( โปรดแต่งกายชุดนักเรียน - นักศึกษา จากสถานบันเดิม เว้นกรณีจบการศึกษานานแล้ว ให้แต่งกายในชุดสุภาพ งดสวมกางเกงยีนส์)

ส่วนเอกสารในการรับสมัครประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ , รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป สมัครในระดับ ปวส. เพิ่ม ใบ รบ. (5 ภาคเรียน) หรือใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน 1 ใบ และค่าสมัคร 100 บาท

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 032-337228 032-338544 หรือที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/งานทะเบียน-RTC-1618357425107458/

เก่งมาก ๆ น้องจาก รร.วัดน้ำพุ จ.ราชบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศจากรายการ "เดอะมอลล์สตาร์คิดส์ร้องเล่นเต้น สู่ดาวซีซั่น 2" (มีคลิป)
กรุงไทยนำ นร.รร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าเฝ้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ พระเทพฯ หลังคว้ารางวัล ชนะเลิศ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"
โรงเรียนวัดห้วยหมู จ.ราชบุรี จัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ปี การศึกษา 2558
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com